Svensk Undulathobby logga

Svensk Undulathobby

Hem

Artiklar > Genetik - Recessiva anlag

Av Björn Johansson

I detta nummer så handlar genetik om de s.k. Recessiva anlagen, d.v.s. de anlag som det alltid måste finnas två av om de skall synas visuellt på fågeln. Det finns en Recessiv färg, blå, och ett antal teckningar, tyvärr så är ett stort antal väldigt sällsynta. De som fortfarande förekommer är Dansk brokigt (även kallad recessiv brokig), Gråvinge, Fallow (brunvinge på svenska), Vitvinge och Gulvinge, de två sista benämns även som Clearwings.

Dansk brokigt är den variant som är mest utbredd i England och i övriga Europa, i Sverige är den inte lika vanlig. Skillnaden mellan en Dominant brokig (Austral brokig) och en dansk brokig är för det första att de Dansk brokiga helt saknar iris ring i ögat. Det är också en stor skillnad i färgsättningen på fågeln. Om man kort skall beskriva utseendet på en Dansk brokig så kan man säga att bottenfärgen antingen är gul eller vit, sedan tillkommer fågelns egentliga färg, t.ex. himmelsblå, den i det här fallet himmelsblå färgen finns sen utspridd fläckvis över fågelns kropp och vingar. Det finns klart och tydligt förklarat i tävlings reglerna hur mycket färg i procent det skall finnas. Det är mycket stor variation i hur de Dansk brokiga ser ut, det finns heller ingen chans att genom selektiv avel få fram helt identiskt tecknade utan det är helt och hållet slumpen som styr.

På Gråvingar, som bara har hälften så mycket färgpigment som normala fåglar så blir kroppsfärgen och vingteckningen därför halverad, fågeln får då en lite "grå" framtoning. På de s.k. Clearwings (Gul-, Vitvingar) så har bara vingteckningen hälften så mycket färgpigment, detta gör att det blir en stor kontrast mellan kroppsfärgen och vingteckningen.

Fallow (brunvinge) är en sällan sedd gäst i de svenska fågelhusen, man kan finna dom i någon zoo-affär bland vanliga undulater, men som stora utställnings undulater är de mycket ovanliga. Jag hittade faktiskt ett par stycken i en voljär på SM i Kristianstad 1995, de var uppfödda i en utomhus voljär och ägaren som egentligen bara hade undulaterna för skojs skull visste tyvärr ej vilka som var föräldrar till de här två hanarna som jag fick köpa, detta är problemet när man har med Recessiva anlag att göra, de kan bäras i split form, d.v.s. gömda i fågelns genetiska uppbyggnad för att när två möts blomma upp och träda fram på ungarna. Fallow är i mitt tycke en mycket tilltalande teckning, de är rödögda och saknar ännu mera färgpigment i både kroppsfärg och ving teckning än Gråvingar och Clearwings. Detta gör att fåglarna har ett mycket ovanligt utseende. Det finns två sorters Fallow, en med iris ring i ögat och en utan, kallas antingen engelsk eller tysk Fallow.

Parnings schema:   Resultat: /=split
Recessiv X Recessiv   100% Recessiv
Recessiv X Normal   100% Normal/Recessiv
Recessiv X Normal/Recessiv   50% Recessiv, 50% Normal/Recessiv
Normal/Recessiv X Normal/Recessiv   50% Normal/Recessiv, 25% Recessiv, 25% Normal

 

 

Om klubben | Kontaktman | Styrelse | Stadgar & regler | Utställningar | Varianter | Artiklar | Gästbok | Forum | Länkar | Arkiv
Content Copyright © 2007-2019 Svensk Undulathobby. All rights reserved.
Webmaster Susanna Rajala.
Sitemap/sidkarta.